IT- & datagedreven ondernemingen

MDP richt zich specifiek op de IT-sector. MDP legt zich immers specifiek toe op informatietechnologie (inclusief nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie), gegevensbescherming & privacy, alsook cybergerelateerde zaken. Wij mogen vele ondernemingen actief in deze domeinen als leverancier of dienstverlener rekenen tot ons cliënteel.

Wij staan deze cliënten bij met het volledige gamma aan juridische dienstverlening. Dit omvat strategische adviesverlening, het opstellen en onderhandelen van een brede waaier aan IT-contracten, het begeleiden van tal van overnames in de IT-sector en het vertegenwoordigen van cliënten voor de rechtsprekende instanties.

Ons team kan daarbij bogen op een grondige kennis van de sector.

Neem gerust contact op met ons om onze kantoorbrochure inzake IT en data te raadplegen.