Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht is één van onze belangrijkste specialisaties

Algemeen

Het team van MDP is dankzij haar jarenlange ervaring en kennisopbouw beslagen in het vennootschapsrecht. MDP zorgt dat de vennootschap juridisch op punt staat en aangepast is aan de uitdagingen van de onderneming. In dit alles is ‘standaard’ niet de standaard. Documenten worden opgesteld in functie van de specifieke omstandigheden en bekommernissen.

MDP besteedt veel zorg aan de redactie van statuten en aandeelhoudersovereenkomsten. Duidelijke afspraken bieden groot comfort.

Fusies en overname van vennootschappen, zowel nationaal als internationaal, behoren eveneens tot ons praktijkgebied. MDP adviseert bij alle aspecten van een overname en dit vanaf de opstart van verkennende gesprekken en onderhandelingen tot de realisatie van de transactie.

Verder beschikt MDP over de nodige expertise inzake vennootschapsrechtelijke geschillen (bijvoorbeeld bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersgeschillen, gedwongen overname/uitsluiting). Hierbij gelooft MDP in het nut van alternatieve geschillenbeslechting waar mogelijk en in een procedurele aanpak indien noodzakelijk.

Ook ondersteunt MDP vennootschappen bij het organiseren van hun raden van bestuur en algemene vergaderingen (corporate housekeeping).

Concreet:

  • Overnamebegeleiding (het voeren van onderhandelingen en opmaak van alle transactionele documenten);
  • Vennootschapsrechtelijke geschillen (gedwongen overname en uitsluiting,…)
  • Corporate housekeeping;
  • Begeleiding bij de oprichting van de vennootschap en de ontwikkeling van een onderneming/activiteit;
  • Reorganisatie van vennootschappen;