Verzekeringsrecht en aansprakelijkheid

MDP beschikt over meer dan gedegen knowhow inzake het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. Aansprakelijkheid en (verplichte) verzekeringen zijn immers niet los te zien van elkaar.

Vooreerst heeft MDP heel wat kennis en ervaring in de aansprakelijkheid in de bouw en vastgoed en de daarmee samenhangende specifieke verzekeringen, zoals ABR-verzekeringen, controleverzekeringen (10-jarige aansprakelijkheid) en BA-verzekeringen.

Daarnaast heeft MDP ook de nodige specialisatie en ervaring in verband met aansprakelijkheden en uitbatings-, en productierisico's van ondernemingen, zoals brand, productaansprakelijkheid, lichamelijk letsel, burgerlijke aansprakelijkheid etc., zodat verzekeringen BA, BA na levering, brandverzekeringen, bedrijfsrisico's ed. geen geheimen hebben voor MDP.

MDP staat haar cliënteel bij in het geval van claims, expertises en gerechtelijke en buitengerechtelijke geschillenbeslechting, zowel in de bouw als daarbuiten.

De expertise stopt niet bij de bouwsector. Ook inzake alle andere mogelijke aansprakelijkheidsgeschillen waarbij ondernemingen en verzekeraars betrokken kunnen zijn, is MDP een betrouwbare partner, zoals brand, productaansprakelijkheid, en vele meer.

Recente projecten

  • Bijstand in het geval van claims, expertises en gerechtelijke en buitengerechtelijke geschillenbeslechting naar aanleiding van diverse schadegevallen en risico's (industriële branden, treinongevallen, aansprakelijkheden in de bouw, ongevallen op de werf etc.)
  • Inschatten van verzekeringsrisico’s en advisering van ondernemingen
  • Analyse van polissen en advies over de dekking van verzekeraars