IT- en datawetgeving

MDP concentreert zich eveneens op de snel ontwikkelende informatiemaatschappij en de juridische uitdagingen die ermee gepaard gaan.

MDP kan daarbij bogen op de expertise van advocaten die een jarenlange ervaring hebben in het begeleiden en adviseren omtrent de juridische uitdagingen die zich stellen bij de immer voortschrijdende digitalisering van het private, publieke en bedrijfsleven. Het betreft 'nieuwere' takken van het recht die volop in beweging zijn en waar de vinger aan de pols dient te worden gehouden op tal van domeinen. Bovendien gaat het om materies waar vaak bijzondere media- en publieke aandacht voor bestaat en waarbij de sanctioneringsmogelijkheden niet gering zijn.

MDP kan u ook in dit domein volledig begeleiden, zowel wat betreft contractenwerk, adviesverlening, overnames in de IT-sector, bijstand bij administratieve overheden en geschillenbeslechting.

Neem contact met ons op als u onze IT, data & cyber brochure wilt ontvangen voor meer informatie.

Recente projecten

  • Opmaak, nazicht en onderhandeling van een brede waaier aan IT-gerelateerde contracten (softwareontwikkeling, cloud computing, SLAs, IT-outsourcing, T&C voor IT-diensten, ...)
  • Diverse overnames en investeringen in de IT-sector
  • Advies omtrent alle juridische aspecten aangaande de in- en verkoop van IT-diensten
  • Privacyaudit, -strategie en opmaak van alle nodige documenten
  • Uitwerken van privacy compliance governance programma’s
  • Adviesverlening omtrent data, security en opmaak van relevante contracten en andere documenten
  • Adviesverlening omtrent digitale initiatieven (AI, IoT, big data, …)
  • Online consumenten- en handelsrecht, zoals het uitvoeren van website audits en het adviseren omtrent het opzetten van transactionele platformen