Publieke sector

MDP staat reeds jarenlang diverse overheden bij, voornamelijk steden en gemeenten alsook intergemeentelijke verenigingen actief in de inzameling en verwerking van afvalstoffen en in de economische expansie. Wij kennen de bezorgdheden en noodwendigheden van deze sector dan ook zeer goed. Dit laat ons toe deze overheden met grondige kennis van zaken te adviseren en bij te staan in het kader van alle rechtsdomeinen waarin we actief zijn, en in het bijzonder in het kader van hun overheidsopdrachten.