MDP Internationaal

MDP is stichtend lid van Legal Netlink Alliance (LNA), een internationaal netwerk van gerenommeerde onafhankelijke advocatenkantoren.

Deel uitmaken van dit netwerk laat ons toe om op efficiënte wijze de hulp in te schakelen van gespecialiseerde advocatenkantoren wereldwijd telkens wanneer wij dossiers behandelen met een internationaal karakter. Dat lidmaatschap blijft geeft dode letter; vele van onze cliënten zijn immers internationaal actief en/of we behandelen vaak dossiers met een internationaal element. Op zeer regelmatige basis zijn we dan ook in contact met kantoren binnen ons netwerk die ons en onze cliënten van gespecialiseerde bijstand voorzien. Anderzijds worden ook wij vaak ingeschakeld om het Belgische luik van internationale dossiers te behartigen.

De leden van LNA komen bovendien ook periodiek samen tijdens internationale samenkomsten (binnen en buiten Europa), waarbij de banden worden aangehaald, we elkaar (beter) leren kennen en ervaringen worden uitgewisseld. MDP is steevast aanwezig op deze samenkomsten.

Wil u meer weten over dit netwerk, neem dan gerust een kijkje op Legal Netlink Alliance (LNA) waar u meer informatie zal vinden. Vanzelfsprekend kan u ons hierover ook steeds contacteren.