Jean Cloquet

Advocaat • Vennoot

Jean Cloquet legt zich toe op het bredere ondernemingsrecht en het vennootschapsrecht.

Daarnaast heeft hij een ruime ervaring in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, geschillen tussen handelspartners en vennoten, alsook inzake handelscontracten, overnames handelsfondsen en aandelenoverdracht, evenals handelscontracten zoals distributie, agentuur, uitvoerings- en beslagrecht, alsook belangstelling voor het gerechtelijk recht en het (ondernemings)strafrecht.

Hij staat vooral ondernemers (commerciële ondernemingen en vrije beroepen) bij evenals particulieren.

Jean vervoegde MDP in 2018 na 17 jaar in een Gents kantoor, voornamelijk actief in het handels- en ondernemingsrecht. Hij is lid van de Gentse balie sedert 1995. Hij behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent in 1995.

Hij is sedert 1 december 2013 plaatsvervangend rechter in de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Expertise:

Algemeen handelsrecht
Bouw- en aannemingsrecht
Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
Handelscontracten
Gerechtelijk recht, uitvoering en beslag

Talen:

Nederlands
Frans
Engels