Antoon Erauw

Advocaat • Vennoot

Toon Erauw legt zich toe op het privaat bouw- en vastgoedrecht en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Daarnaast heeft hij een ruime expertise in aansprakelijkheids-en verzekeringsrecht, vooral gerelateerd aan de bouwproces- (ABR, BA-uitbating) en industriële activiteiten.
Toon heeft ook de knowhow inzake de overname van aandelen of hun activa.
Tevens heeft hij een ruime ervaring inzake internationale handelscontracten, zoals distributie, agentuur, licentie, etc.

Hij staat vooral bedrijven bij in de bouw/vastgoedsector alsook industriële bedrijven. Toon vervoegde MDP in 2001 en is partner sedert 2004. Hij is lid van de Gentse balie sedert 1995. Hij behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent in 1995.
Hij geeft regelmatig voordrachten inzake de uitvoering van overheidsopdrachten, zowel voor beroepsorganisaties als inhouse.

Expertise

Bouw- en aannemingsrecht
Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
Handelscontracten
Overnames

Talen

Nederlands
Engels
Frans