Cloquet

Jean Cloquet

Advocaat-Vennoot

Jean Cloquet legt zich toe op het bredere ondernemingsrecht, privaat aannemingsrecht, incasso, zakelijke rechten, koop-verkoop, huur en handelshuur, distributie.

Daarnaast heeft hij een ruime ervaring in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, geschillen tussen handelspartners en vennoten, alsook inzake handelscontracten, overnames handelsfondsen en aandelenoverdracht, evenals handelscontracten zoals distributie, agentuur, uitvoerings- en beslagrecht, alsook belangstelling voor het gerechtelijk recht en het (ondernemings)strafrecht …

Hij staat vooral ondernemers (commerciële ondernemingen en vrije beroepen) bij evenals particulieren.

Jean Cloquet vervoegde MDP in 2018 na 17 jaar in een Gents kantoor, voornamelijk actief in het handels- en ondernemingsrecht. Hij is lid van de Gentse balie sedert 1995. Hij behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent in 1995.

Hij is sedert 1 december 2013 plaatsvervangend rechter in de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent. 

Expertise: 

  • Algemeen handelsrecht
  • Bouw- en aannemingsrecht
  • Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
  • Handelscontracten
  • Gerechtelijk recht, uitvoering en beslag

Talen: 

  • Nederlands
  • Frans
  • Engels