Arbitrage en de oplossing van vennootschapsconflicten

/Algemeen

In het kader van de VZW I-Prof (de Interprofessionele Studiekring van de Advocatuur, het Notariaat en de Beoefenaars van een economisch beroep), werd op 23/05/2018 een succesvolle studieavond gewijd aan de voordelen van de systematische toepassing van goede (institutionele) arbitrage voor de oplossing van geschillen ter zake van vennootschappen en verenigingen via Arbitrage volgens het arbitragereglement van CEPANI. Ook de mogelijkheden van (al dan niet voorafgaande) bemiddeling kwamen daarbij aan bod.
 
Mr. Dirk De Meulemeester, advocaat en voorzitter van CEPANI te Brussel en Mr. Jos Mertens van MDP-advocaten, animeerden deze studiedag met advocaten, notarissen en beoefenaars van een economisch beroep. Zij beantwoordden veel theoretische en praktische vragen van de deelnemers, stelden werkbare arbitrageclausules voor (in statuten, aandeelhoudersovereenkomsten, familiale charters, koop-verkoopovereenkomsten betreffende aandelen enz.) en waarschuwden de deelnemers voor pathologische clausules en mogelijke valkuilen.