IT- en datawetgeving

MDP concentreert zich eveneens op de snel ontwikkelende informatiemaatschappij en de juridische uitdagingen die ermee gepaard gaan.

Algemeen

MDP kan daarbij bogen op de expertise van advocaten die een jarenlange ervaring hebben in het begeleiden van en adviseren omtrent de juridische uitdagingen die zich stellen bij de immer voortschrijdende digitalisering van het private, publieke en bedrijfsleven.

Het betreft “nieuwere” takken van het recht die volop in beweging zijn en waar de vinger aan de pols dient te worden gehouden op tal van domeinen. Bovendien gaat het om materies waar vaak bijzondere media- en publieke aandacht voor bestaat en waarbij de sanctioneringsmogelijkheden niet gering zijn.

MDP kan u ook in dit domein volledig begeleiden, zowel wat betreft contractenwerk, adviesverlening, bijstand bij administratieve overheden en geschillenbeslechting.

Concreet

Concreet staat MDP haar cliënten onder meer in de volgende domeinen bij: 

 • IT-recht:
  • Opmaak, nazicht en onderhandeling van een brede waaier aan IT-gerelateerde contracten (softwareontwikkeling, cloud computing, SLAs, IT-outsourcing, T&C voor IT-diensten, en vele meer)
  • Advies omtrent alle juridische aspecten aangaande de in- en verkoop van IT-diensten
 • Wetgeving omtrent het gebruik van “data” (GDPR, e-privacy, data security, …)
  • Privacy-audit, -strategie en opmaak van alle nodige documenten
  • Uitwerken van privacy compliance governance programma’s
  • Adviesverlening omtrent data, security en opmaak van relevante contracten en andere documenten
 • Digitalisering van de maatschappij en het bedrijfsleven
  • Adviesverlening omtrent digitale initiatieven (AI, IoT, big data, …)
  • Opstellen van compliance programma’s om digitalisering in goede banen te leiden
 • Online consumenten- en handelsrecht
  • Advies- en contractueel werk
  • Online projecten (e.g. transactionele platformen)
 • Online reclame en marketing (incl. prijspromoties, gaming en kansspelen