Handelsrecht

De ondernemer en zijn/haar onderneming is voor MDP een hoeksteen van haar dienstverlening.

Algemeen

MDP beschikt over een grote expertise in de meest uiteenlopende aspecten van het handelsrecht, dit zowel in de relatie tot de consument alsook in de verhouding tussen ondernemingen onderling. Wij redigeren en screenen een brede waaier van nationale en internationale handelscontracten zoals bijvoorbeeld franchising-, distributie- en handelsagentuurcontracten. MDP is tevens bijzonder vertrouwd met alle procedures waartoe handelsrelaties aanleiding kunnen geven.

Concreet:

  • Onderhandelen en redactie van handelscontracten (franchising, distributie, agentuur);

  • Opmaak en screening van algemene voorwaarden;

  • Bijstand en zo nodig geschillenbeslechting inzake contractuele discussies;

  • Invordering van facturen.