Verzekeringsrecht en aansprakelijkheid

MDP beschikt over meer dan gedegen know-how inzake het verzekeringsrecht. 

Algemeen

Deze tak van ons kantoor is samen gegroeid met de tak bouwrecht en projectontwikkeling. Beide takken zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. MDP staat haar cliënteel in de bouwsector bij in het geval van claims, expertises en gerechtelijke en buitengerechtelijke geschillenbeslechting inzake oa. de volgende verzekeringen: ABR-verzekeringen, BA-uitbating, BA-na werken/levering, beroepsaansprakelijkheid, tienjarige aansprakelijkheid, bedrijfsrisico, …

De expertise stopt niet bij de bouwsector. Ook inzake alle andere mogelijke aansprakelijkheidsgeschillen waarbij ondernemingen betrokken kunnen zijn, is MDP een betrouwbare partner, zoals brand, productaansprakelijkheid,…

Concreet:

  • Inschatten van verzekeringsrisico’s en advisering van ondernemingen;
  • Analyse van polissen;
  • Bijstand in het geval van claims, expertises en gerechtelijke en buitengerechtelijke geschillenbeslechting.