Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten behoren tot onze core business

Algemeen

MDP beschikt over heel wat ervaring op het vlak van overheidsopdrachtenrecht.

Het kantoor staat immers sedert jaar en dag diverse aannemingsbedrijven bij in het kader van hun overheidsopdrachten, zowel in de gunning als in de uitvoeringsfase.

Behalve inzake aannemingen van werken, adviseert MDP tal van ondernemingen eveneens inzake overheidsopdrachten van leveringen en diensten in de meest uiteenlopende sectoren.

Ook aanbestedende overheden kunnen bij MDP terecht voor advies en geschillenbeslechting.

Onze advocaten publiceren over deze materie, zijn spreker op studiedagen en verzorgen op vraag ook in house opleidingen voor klanten.

Concreet:

  • Bijstand bij het opstellen van kandidaturen en offertes, i.h.b. beantwoorden van juridische vragen daarover;

  • Bijstand bij onderhandelingen met de overheid;

  • Bijstand bij het nemen van selectie- en gunningsbeslissingen en opstellen van verslagen, i.h.b. beantwoorden van juridische vragen daarover;

  • Nazicht van de wettigheid van selectie- en gunningsbeslissingen, en het zo nodig voeren van procedures tot schorsing en tot vernietiging van onwettige beslissingen, dan wel van procedures in schadevergoeding wegens de onrechtmatige gunning;

  • Bijstand bij alle mogelijke uitvoeringsproblemen en – geschillen, en zo nodig voeren van gerechtelijke procedures: geschillen over schadeclaims, verrekeningen en meerwerken, technische uitvoeringsproblemen etc.