Bouw- en aannemingsrecht

De bouw- en aannemingssector vormt ongetwijfeld één van de belangrijkste sectoren van onze praktijk.

Algemeen

MDP staat reeds jarenlang diverse aannemers, maar ook andere actoren in het bouwproces (bouwheren, promotoren, architecten, studiebureaus, verzekeringsmaatschappijen, …) bij ter beantwoording van al hun juridische vragen en ter verdediging van al hun belangen in diverse uiteenlopende geschillen inzake bouw en aanneming.

Onze grondige juridische kennis gekoppeld aan enig technisch inzicht, opgebouwd doorheen jaren praktijk, alsook onze efficiënte en pragmatische aanpak, zijn daarbij ongetwijfeld grote troeven.

De goede contacten die MDP met verschillende beroepsorganisaties van de sector onderhoudt zorgen voor een vruchtbare wisselwerking, waardoor MDP grote voeling heeft bij de actuele juridische uitdagingen van de bouwsector.

Via de “Global Construction and Infrastructure Group” binnen Legal Netlink Alliance kan MDP haar klanten ook daadwerkelijk grensoverschrijdend bijstaan en adviseren.

Concreet:

  • Opmaken en screenen van (onder-)aannemingsovereenkomsten;

  • Voeren van onderhandelingen en adviseren over issues inzake bouw en aanneming;

  • Geschillenbeslechting inzake contractuele issues (betalingen, meerwerken en verrekeningen, opleveringen, etc) en omtrent bouwaansprakelijkheid, met inbegrip van bijstand bij expertises;

  • Geschillen Wet Breyne;

  • Rechtstreekse vorderingen.